Kontakt & team

PRODUCTION TEAM

Creative Consultant

Cecilie Sund Kristensen

Production Assistant 

Mia Lomholt Tvede

Web

Michael Rix

Zackarias González

Strategic Consultant

Suzi Gobjerg

Art Director · Curator · Producer

Martha Elias

 

 

 

 

PRESSE · press 2022

Download FULDT PROGRAM – dansk ENGLISH

Alle medlemmer af pressen skal bruge billeder fra programmet ELLER sende egne fotos til godkendelse inden disse offentliggøres, da hele festivalkonceptet er ophavsretlig beskyttet.

 

ALL MEMBERS OF THE PRESS are kindly requested to use pictures from the programme or send own pictures to be approved by the Art Director.

FORESPØRGSLER · inquiries
 info@spokendance.dk

PRESSEADGANG · request press tickets 

info@spokendance.dk

Copyright ANNOUNCEMENT · vedrørende OPHAVSRET

ALL PICTURES, VIDEOS and any other media recorded at the festival or/and as part of an ongoing collaboration with project Spoken Dance Festival are Ⓒcopyright protected and belong to ⒸOrdSelskabetⒸ and Art Director ⒸMARTHA ELIASⒸ, who ultimately approves all media before these may be published. There are NO exceptions to this provision.

ALLE BILLEDER, VIDEOER og andre medier, der optages under festivalen eller som led i samarbejde med projektet Spoken Dance Festival er ophavsretlig beskyttet Ⓒ og tilhører ⒸOrdSelskabetⒸ og kunstnerisk leder ⒸMARTHA ELIASⒸ, som ultimativt godkender alle medier inden disse evt. offentliggøres. Der er INGEN undtagelse for denne bestemmelse.